Published On: 26 marca 2021

W Wielką Sobotę 3 kwietnia br., w sposób tradycyjny będziemy błogosławić pokarmy na stół wielkanocny. W związku z obecnymi obostrzeniami związanymi z pandemią tegoroczne święcenie będzie się odbywało na świeżym powietrzu przed naszym kościołem w godzinach od 10.00 do 15.00 (w odstępach co pół godziny).

Przez cały dzień w Wielką Sobotę, trwamy przy Grobie Pana Jezusa, w naszej świątyni od godziny 9.00 do godziny 20.00 zachęcamy do indywidualnej adoracji eucharystycznej.

Usilenie prosimy o bezwzględne przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa, tj. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa maseczką oraz dystans między uczestnikami nabożeństwa min. 1,5 metra. Niech będzie to wyraz naszej wspólnej troski o zdrowie własne i bliźnich. W naszej świątyni jednocześnie może przebywać maksymalnie 30 osób.

Wszystkich pozostających w domu w obawie o zdrowie chorych i cierpiących, przebywających na kwarantannie i izolacji domowej zachęcamy do wspólnej modlitwy w czasie sprawowania Liturgii Wielkiego Tygodnia, a w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do modlitwy przed posiłkiem oraz pobłogosławienia pokarmów na stole wielkanocnym podczas wspólnego śniadania. Poniżej pozostawiamy tekst modlitwy:

Błogosławieństwo Pokarmów na stół wielkanocny podczas śniadania wielkanocnego [TEKST]

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.