Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk.

W naszej parafii przygotowanie wygląda wg następującego harmonogramu:

  • Młodzież szkolna: spotkania w I piątki miesiąca: Msza św. o godzinie 18.00 ( po niej katecheza).
  • Dorośli: zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia indywidualnego cyklu przygotowania do Sakramentu

Dowiedz się więcej o sakramencie bierzmowania: https://7pierwszych.pl/bierzmowanie/