Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach.

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej. Wielu teologów twierdzi, że przez sakrament namaszczenia chorych Chrystus gładzi człowiekowi, przyjmującemu go w dobrej dyspozycji, nie tylko grzechy, ale również i wszystkie należne za nie kary, dzięki czemu zaraz po śmierci przechodzi on do chwały nieba.

  • Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzamy z posługą sakramentalną w każdy I piątek miesiąca.
  • Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii bądź kancelarii parafialnej. W nagłych przypadkach można wezwać kapłana do chorego dzwoniąc pod numer: 731196606

Dowiedz się więcej o sakramencie namaszczenia chorych https://7pierwszych.pl/namaszczenie/