Chrzest jest pierwszym sakramentem na drodze inicjacji chrześcijańskiej. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8)

Chrzest Dzieci:

Sakramentu Chrztu Świętego zasadniczo udzielamy w II niedziela miesiąca podczas Mszy św. o 12.00

Chrzest dziecka jest przywilejem rodziców wierzących, którzy wraz z chrzestnymi biorą na siebie obowiązek wychowania go w wierze (wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, w katechezę i życie sakramentalne). Nie można udzielić chrztu dziecku, którego opiekunowie nie mogliby lub nie chcieliby podjąć wypełnienia tego obowiązku.

  • Zgłaszając chrzest należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane personalne rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania).
  • Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem (przyjmuje sakramenty; nie prowadzi życia sprzecznego z zasadami wiary). Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Rodzice i chrzestni mają obowiązek wziąć udział w katechezie przedchrzcielnej. Zasadniczo sobotę przed chrztem o godz. 18:00.

Chrzest Dorosłych:

Osoby dorosłe pragnące przyjąć Chrzest Święty w Kościele katolickim zgłaszają się do kancelarii w celu przygotowania indywidualnego katechumenatu.

Dowiedz się więcej o sakramencie o sakramencie Chrztu Św.: https://7pierwszych.pl/chrzest/