28 lutego 1957 roku dekretem erekcyjnym Biskupa Częstochowskiego dra Zdzisława Golińskiego została powołana do istnienia parafia św. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu. Kościołem wspólnoty parafialnej stała się niewielka kaplica cmentarna, a pierwszym proboszczem został Ks. Aleksander Konopka. W 1968 roku dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian zakupiono dwa dzwony oraz odnowiono kaplicę. W latach 1957-1991 posługę proboszczów pełniki: Ks. Aleksander Konopka (1957-1968), Ks. Marian Sztuka (1968-1969), Ks. Stanisław Piwowarski (1969-1975) i Ks. kan. Stanisław Szopa (1975-1991).

W 1982 roku Ks. Stanisław Szopa uzyskał zgodę na budowę nowego kościoła, a rok później został już wmurowany kamień węgielny pobłogosławiony przez papieża Polaka, Jana Pawła II. Z ogromnym zaangażowaniem wiernych rozpoczęła się budowa kościoła. 5 czerwca 1990 roku konsekracji nowego kościoła, dokonał Ks. Biskup dr Stanisław Nowak, ordynariusz diecezji częstochowskiej. Kiedy choroba coraz bardziej uniemożliwiała pracę duszpasterską Ks. kan. Stanisławowi Szopie nowym proboszczem został Ks. Marian Wątek, który zadbał, aby kościół umieszczono na mapie miasta Sosnowca. Z dniem utworzenia przez Papieża Jana Pawła II diecezji sosnowieckiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus (25 marca 1992r.), pierwszy Biskup Sosnowiecki, dr Adam Śmigielski SDB, mianuje na stanowisko proboszcza Ks. dra Stanisława Zychowicza. Rok później, we wrześniu 1993 roku proboszczem zostaje ksiądz archidiecezji warszawskiej, pochodzący z Będzina,  Ks. kan. dr Donat Manterys, który jednocześnie pełni funkcję Oficjała Sądu Biskupiego w Diecezji Sosnowieckiej. Nowy Ks. Proboszcz wraz z parafianami podjął się realizacji planów gospodarczych rozpoczętych przez budowniczego świątyni, Ks. Stanisława Szopę, co zaowocowało remontem zaplecza kościoła (starej kancelarii przy cmentarzu i plebanii przy ul. Smutnej 5).

W 1994 został ufundowany przez dzieci pierwszo-komunijne nowy Krzyż Misyjny, a w 1995 została wybudowana kruchta kościoła. W 1995 roku została poświęcona figura Św. Józefa Rzemieślnika wykonana przez artystę rzeźbiarza z Warszawy, Edwarda Jelińskiego. Nowe dębowe konfesjonały oraz witraże wykonano w 1996 roku. Jednym z ciekawych witraży jest witraż znajdujący się pod chórem, przy bocznym wejściu, o tematyce eschatologicznej, o przemijalności ludzkiego życia. W sierpniu 1996 roku rozpoczyna się przebudowa i remont budynku za kościołem, dzięki czemu powstaje nowy dom parafialny. 10 grudnia 1998 roku Biskup Sosnowiecki, Adam Śmigielski dokonał poświęcenia w nowym domu parafialnym kaplicy Św. Józefa Rzemieślnika (tzw. kaplicy zimowej)  oraz sali spotkań. W 1999r. w kościele pojawiają się nowe ławki dębowe oraz na ścianie ołtarzowej płaskorzeźba Świętej Rodziny wykonana przez artystę rzeźbiarza Stanisława Hochół. W roku 2000, który dla całego Kościoła Powszechnego był rokiem Wielkiego Jubileuszu Odkupienia, trwają prace związane z wykończeniem domu parafialnego i ogrodzeniem terenu przykościelnego. W 2001r. kończą się prace związane z wystrojem terenu wokół kościoła, oraz pojawia się witraż w zachodniej ścianie ołtarzowej, który przedstawia Boga Ojca. W 2002 roku pojawiają się kolejne witraże przedstawiające: Papieża Polaka – Jana Pawła II; Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia; Ks. Jerzego Popiełuszkę – Kapelana Solidarności; św. Brata Alberta, Adama Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego – patronów diecezji  oraz Matkę Teresę Kierocińską – Apostołkę Zagłębia. W 2003 roku trwają dalsze prace wykończeniowe w prezbiterium, a w 2004 roku ściana ołtarzowa jak również ołtarz i ambonka zostają pokryte białym marmurem. W tym samym czasie odnowiono kopię obrazu NMP Częstochowskiej. W sierpniu  2006 roku zostaje wstawiony nowy witraż Świętego Ducha w centralnej ścianie tzw. ołtarzowej, który jest wzorowany na słynnym witrażu z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. W 2007 roku uroczyście świętowano Złoty Jubileusz istnienia parafii – poświęcono tablicę pamiątkową i nową chrzcielnicę. W latach 2008 – 2013 dokonano gruntownego remontu dachu kościoła, wybrukowano teren przykościelny, zamontowano 30 nowych okien w kościele i domu parafialnym, natomiast w kościele zainstalowano ogrzewanie podłogowe w sektorach pod ławkami. Rok 2015  –  jubileusz XXV lecia konsekracji kościoła  –  dokonano upiększenia i renowacji rzeźb na ścianie ołtarzowej oraz poświęcono nowe miejsce przewodniczenia i tablicę upamiętniającą proboszczów, którzy posługiwali w parafii.