Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa w Kościele:

 • Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu.
 • Narzeczonych zapraszamy min. trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do kancelarii w celu ustalenia terminu.
 • Należy przedstawić poniższe dokumenty:
 • Pisemna zgoda proboszcza swojej parafii (nie jest wymagane jeśli któryś z narzeczonych należy do naszej parafii)
 • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu!)
 • świadectwo przyjęcia bierzmowania, jeśli był przyjęty sakrament bierzmowania
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
 • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.
 • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia

Dowiedz się więcej o sakramencie małżeństwa: https://7pierwszych.pl/malzenstwo/