Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa. Jezus chciał, aby w Eucharystii na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. (Katechizm Kościoła Katolickiego).

Termin Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii jest ustalany po konsultacji z rodzicami. W roku 2022 będzie miał miejsce w dniu 29 maja.

Do Komunii świętej przystępują dzieci:

  • których Rodzice przedstawią metrykę Chrztu świętego,
  • które uczestniczyły w spotkaniach oraz w niedzielnych Mszach św.
  • uczestniczyły w katechezie szkolnej i zaliczyły katechizm
  • przystąpiły do pierwszej spowiedzi świętej.

Spotkania dla dzieci (klasa III SP) przygotowujących się do sakramentu w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00

Spotkania dla rodziców dzieci, które mają przystąpić do sakramentu w IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12.00

Więcej o sakramencie eucharystii: https://7pierwszych.pl/eucharystia/