Published On: 18 lipca 2021
Dziękujemy za każdy gest ofiarności, ten materialny i duchowy.

Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofiary złożone podczas niedzielnej „tacy gospodarczej” i te na bankowe konto parafialne, które przeznaczamy na pokrycie bieżących opłat i inwestycji związanych z funkcjonowaniem naszej parafii.

Pamiętamy o Was w modlitwach!