Published On: 3 grudnia 2020

Dekretem z dnia 27 listopada 2020 roku bp Grzegorz Kaszak udzielił wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty w piątek 4 grudnia 2020 r.

4 Grudnia w Kościele wspominamy św. Barbarę z Nikomedii (III w.), która jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy. Jest to również dzień tradycyjnej „Barbórki”, czyli święto górników i ich rodzin. Módlmy się w intencji górników i ich rodzin.