Published On: 28 grudnia 2020

Zgodnie z decyzją Biskupa Diecezjalnego Grzegorza Kaszaka, mając na uwadze stan epidemiczny w Kraju i na Świecie, w tym roku na terenie diecezji sosnowieckiej tradycyjna wizyta kolędowa została odwołana.

Księża w naszej parafii będą odwiedzać wiernych wyłącznie na indywidualne zaproszenie. Takie spotkanie można umówić indywidualnie w zakrystii po każdej Mszy św.

Poniżej komunikat ze strony diecezjalnej:

„W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych oraz kapłanów posługujących w diecezji sosnowieckiej, bp Grzegorz Kaszak zalecił, „aby w tym roku zrezygnować z tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej, przekładając ją na inny czas”.

Biskup Sosnowiecki jednocześnie dopuszcza możliwość, gdy zajdzie uzasadniona konieczność, błogosławienia domów i rodzin, lecz tylko na wyraźne zaproszenie samych wiernych.

Inną proponowaną formą spotkania duszpasterskiego z wiernymi może być również zaproszenie parafian z kolejnych ulic do kościoła parafialnego, aby wspólnie uczestniczyć we Mszy świętej, słuchaniu Słowa Bożego i śpiewaniu kolęd.

Ostateczną decyzję odnośnie do ewentualnej formy spotkania duszpasterskiego z wiernymi bp Grzegorz Kaszak pozostawia roztropności księży proboszczów, którzy przy jej podejmowaniu powinni wziąć pod uwagę obowiązujące restrykcje sanitarne, bieżącą sytuację w parafii, jej specyfikę oraz oczekiwania wiernych.”

Ks. Przemysław Lech, Dyrektor Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej