Published On: 9 stycznia 2021

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, tj. 10 stycznia 2021 r. Kościół wspomina chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie chrztu Jezus objawił się Izraelitom jako Mesjasz namaszczony Duchem Świętym, a następnie rozpoczął działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny  okres świąteczny Bożego Narodzenia.

Wydarzenie chrztu Jezusa uwydatnia również objawienie się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.

Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa na 13 stycznia (ostatni dzień dawnej oktawy Epifanii). Reforma Soboru Watykańskiego II przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

Msze święte sprawujemy w tym dniu o godzinie 8.30, 10.30, 12.00, 18.00. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami państwowymi w naszym kościele  jednocześnie może przebywać maksymalnie 40 osób. Prosimy o dostosowanie się do limitu, zachowanie dystansu min. 1,5 metra, jak też do innych obostrzeń sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, oraz przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

Wszystkich pozostających w domu, zachęcamy do duchowej łączności w godzinach celebracji liturgicznych w naszym kościele.