Published On: 6 stycznia 2021

Wiedzcie bracia najdrożsi, że dzięki Bożej łaskawości,
tak jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
tak ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela.

Dnia 17 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.
Dnia 4 kwietnia uroczystość Paschy Pana naszego Jezusa Chrystusa z radością celebrować będziecie.
Dnia 16 maja będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Dnia 23 maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Dnia 3 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Dnia 28 listopada pierwsza Niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków.

Amen.

__________

Anuncjacja – ogłoszenie Paschy i świąt ruchomych w roku.
Starożytnym zwyczajem w Uroczystość Objawienia Pańskiego po Ewangelii diakon lub kantor ogłasza święta ruchome bieżącego roku według załączonej formuły.
Tradycja ogłaszania daty Święta Wielkanocy oraz pozostałych świąt ruchomych pochodzi z IV w. i zrodziła się w Kościele w związku ze sporem o datę obchodzenia Paschy. Od końca II wieku zaczęły występować rozbieżności w dacie obchodzenia Paschy.
Podczas Soboru w Nicei (325). Ojcowie Soboru wezwali, aby wszyscy celebrowali Paschę „jednym sercem” i w tym samym dniu, którym powinna być niedziela. Miała to być pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli następującej po przesileniu wiosennym. Ustalanie daty Paschy Ojcowie Soborowi zlecili patriarsze Aleksandrii, dlatego że miasto to słynęło z wysokiego poziomu studiów w dziedzinie astronomii. Biskup Aleksandrii miał każdego roku przekazywać dokładnie ustaloną datę Wielkanocy do Rzymu, skąd przesyłano ją pozostałym Kościołom, aby te z kolei mogły ją ogłosić w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zwyczaj ten przetrwał w Kościele aż do dnia dzisiejszego.