Published On: 19 grudnia 2021

Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Kujawie, z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Nie Pan Bóg ma go w swojej opiece! Plurimos annos!