Published On: 19 grudnia 2022

Czcigodnym solenizantów: Księdza Proboszcza Dariusza Kujawę, oraz Księdza Dariusza Piaseckiego polecamy opiece Świetego Józefa. Z okazji imienin składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Nie Pan Bóg ma Was w swojej opiece!
Plurimos annos!