Published On: 30 listopada 2020

Tegoroczny adwent przeżywamy z rozważaniami do Słowa Bożego Ojca Adama Błyszcza CR.

Każdego dnia Ojciec zamieszcza krótki tekst biblijny do indywidualnej medytacji, będziemy go publikować na  parafialnym koncie Facebook .

Wieczorową porą Ojciec Adam komentuje poranny fragment biblijny w formie wideo dostępnym na naszym kanale YouTube

Mamy nadzieję że ta forma pozwoli w tych wyjątkowych – „pandemicznych czasach”, dobrze przeżyć czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana!

Codzienne medytacje są również rozszerzeniem rekolekcji adwentowych w parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu, które będzie prowadził właśnie Ojciec Adam w dniach 6-8 Grudnia 2020 pt. „ W dobie dwojakiego kryzysu na marginesie Listu św. Pawła, apostoła do Filipian”.

Szczegółowy Program Rekolekcji znajdziesz  TUTAJ