Published On: 18 stycznia 2021
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii wg. Jana 15,1–17 : „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
Dzień 1: Przyjmując wybranie
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
Dzień 3: Formując jedno ciało
Dzień 4: Modląc się wspólnie
Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
Dzień 6: Przyjmując innych
Dzień 7: Wzrastając w jedności
Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem
Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp.