Published On: 25 grudnia 2020

Jesteśmy dziećmi Słowa. To przez nie wszystko się stało. Powstał świat, a w tym świecie człowiek. Jego życie miało być szczęśliwe, ale fałszywe słowo Szatana powiodło go na manowce. Potrzebne było słowo obietnicy, wypowiedziane przez Boga, że pośle On swojego Syna, na wykupienie ludzkości z niewoli grzechu. Tak też się stało. Słowo przybrało ludzkie ciało. W Betlejemskiej Grocie narodził się Zbawiciel.

W dniu dzisiejszym Msze Święte sprawujemy wg. porządku niedzielnego.

Przypominamy, że w związku pandemią Covid-19 w naszej świątyni obowiązuje limit osób jednocześnie przebywających w kościele i jest to o obecnie 40  osób.
Prosimy o dostosowanie się do limitu, zachowanie dystansu min. 1,5 metra, jak też do innych obostrzeń sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, oraz przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

Wszystkich pozostających w domu, zachęcamy do duchowej łączności w godzinach celebracji liturgicznych w Uroczystość Bożego Narodzenia w naszym kościele.

Na czas świętowania życzymy Wam zdrowia!