Published On: 1 grudnia 2021
Tradycyjnie w okresie adwentowym zapraszamy do udziału w Roratach – Mszy wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie.
W naszym kościele codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 17:00. Zapraszamy z lampionami!
Marana Tha! Przyjdź Panie Jezu!
Dbając o siebie nawzajem, prosimy o zachowanie dystansu min. 1,5 metra, jak też zachowanie innych obostrzeń sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, oraz przyjmowanie Komunii Świętej