Published On: 30 grudnia 2020

Mszą Świętą Dziękczynno-przebłagalną o godzinie 18.00 będziemy się modlić w kończącym 2020 roku.

Boże, którego znieważa zło, a przejednywa pokuta, daj wszystkim ludziom łaskę szczerego nawrócenia i przywróć im radość Twoich dzieci: zgromadź rozproszonych przy Twoim stole i spraw, abyśmy w Nowym Roku godnie Tobie służyli.

Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiego dobra, składamy Ci dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, którymi tak hojnie obdarzyłeś nas w minionym roku. Spraw, abyśmy nieustannie wzrastali w Twojej łasce i postawie służby wobec braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.